KOMPLEXNÍ SLUŽBA PRO NAŠE OHŘÍVAČE VZDUCHU

Servisní práce

thin

ZVÝŠENÍ ÚČINNOST

EKOLOGICKÝ PROVOZ

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

PRAVIDELNÝ SERVIS

Servisní prohlídka ohřívače MTP

Pro správnou funkci, nejlepší kondici a prodloužení životnosti ohřívače je zapotřebí minimálně 1x za dva roky servisní prohlídka dle EU 2016/426 GAR. Servis spočívá v demontáži, vyčistění trubkovnice výměníkové komory jejímž výsledkem je zvýšení účinnosti topení. Dále se instalují nová těsnění víka trubkovnice a hořákové příruby, což znemožní zafukování vzduchu ventilátorem do spalovacího prostoru výměníkové komory.

Kontrola a revize plynových zařízení

Provozovatel musí zajistit minimálně 1x ročně v souladu s platnou Vyhláškou 85/1975 Sb. kontrolu a seřízení hořáku autorizovaným mechanikem (nejlépe před začátkem topné sezóny). Pro seřízení hořáku je nutný chod ohřívače. Tuto službu můžeme nabídnout a zajistit.

There is no form associated with this id. Make sure you copied it correctly